TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   Feature

In pics: winter fishing at E China's Xiandeng Lake

People catch fish at Xiandeng Lake during winter fishing in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Haijun)

People catch fish at Xiandeng Lake during winter fishing in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Haijun)

People catch fish at Xiandeng Lake during winter fishing in Xuyi County, east China's Jiangsu Province, Jan. 10, 2018. (Xinhua/Zhou Haijun)