TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   Scenery

Scenery of Diaoshuilou Waterfall in NE China's Heilongjiang

  Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)

  Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)

  Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)

  Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)

  Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the scenery of the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)

  Photo taken on Dec. 5, 2018 shows the Diaoshuilou Waterfall on the Jingpo Lake, northeast China's Heilongjiang Province. The waterfall attracted many tourists. (Xinhua/Wang Jianwei)