TIANSHANNET   ›   Xinjiang Today   ›   About Xinjiang

Farmers harvest grapes in Xinjiang

CHINA-XINJIANG-TURPAN-GRAPE-RIPE (CN)

  A farmer carries grapes just harvested in Shakan Village, Turpan City of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, July 1, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

CHINA-XINJIANG-TURPAN-GRAPE-RIPE (CN)

  A farmer shows grapes just harvested in Shakan Village, Turpan City of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, July 1, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

CHINA-XINJIANG-TURPAN-GRAPE-RIPE (CN)

  A farmer harvests grapes in Shakan Village, Turpan City of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, July 1, 2019. (Xinhua/Ding Lei)