TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Xinjiang relics exhibition held in National Museum of China

(BeijingCandid)CHINA-BEIJING-NATIONAL MUSEUM OF CHINA-XINJIANG-RELICS (CN)

  Photo taken with a mobile phone shows people visiting a Xinjiang relics exhibition in the National Museum of China in Beijing, capital of China, July 10, 2019. (Xinhua/Ma Yan)

(BeijingCandid)CHINA-BEIJING-NATIONAL MUSEUM OF CHINA-XINJIANG-RELICS (CN)

  Photo taken with a mobile phone shows people visiting a Xinjiang relics exhibition in the National Museum of China in Beijing, capital of China, July 10, 2019. (Xinhua/Ma Yan)