TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   Scenery

Night view of Changsha, C China's Hunan

CHINA-HUNAN-CHANGSHA-NIGHT VIEW (CN)

  Photo taken on July 31, 2019 with a tilt-shift lens shows a football pitch by the Xiangjiang River at night in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-CHANGSHA-NIGHT VIEW (CN)

  Photo taken on July 29, 2019 with a tilt-shift lens shows a night view of Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-CHANGSHA-NIGHT VIEW (CN)

  Photo taken on July 24, 2019 with a tilt-shift lens shows a night view of Changsha Railway Station in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-CHANGSHA-NIGHT VIEW (CN)

  Photo taken on Aug. 11, 2019 with a tilt-shift lens shows a night view of the Du Fu Pavilion by the Xiangjiang River in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-CHANGSHA-NIGHT VIEW (CN)

  Photo taken on July 26, 2019 with a tilt-shift lens shows a night view of the Tianxin Pavilion in Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)

CHINA-HUNAN-CHANGSHA-NIGHT VIEW (CN)

  Photo taken on July 26, 2019 with a tilt-shift lens shows a night view of Changsha, central China's Hunan Province. (Xinhua/Li Ga)