TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   News

Aerial view of Xin'anjiang River shrouded in fog in east China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-JIANDE-FOG-SCENERY (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 14, 2019 shows the Xin'anjiang River shrouded in fog in Jiande City, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

CHINA-ZHEJIANG-JIANDE-FOG-SCENERY (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 14, 2019 shows the Xin'anjiang River shrouded in fog in Jiande City, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

CHINA-ZHEJIANG-JIANDE-FOG-SCENERY (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 14, 2019 shows the Xin'anjiang River shrouded in fog in Jiande City, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

CHINA-ZHEJIANG-JIANDE-FOG-SCENERY (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 14, 2019 shows citizens running along the Xin'anjiang River in fog in Jiande City, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)

CHINA-ZHEJIANG-JIANDE-FOG-SCENERY (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 14, 2019 shows the Xin'anjiang River shrouded in fog in Jiande City, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Weng Xinyang)