TIANSHANNET   ›   Travel   ›   Scenery Spots

Patterns in rice fields in NW China's Xinjiang

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Tourists view rice fields on a glass skywalk in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 18, 2019. (Xinhua/Sadat)

CHINA-XINJIANG-QAPQAL-RICE FIELDS-TOURISM (CN)

  Photo taken on Aug. 18, 2019 shows patterns in rice fields in Nadaqiniru Township of Qapqal Xibe Autonomous County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)