TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Medical staff from Xinjiang lead coronavirus patients in a dance

Heartwarming: Medical staff from Xinjiang lead coronavirus patients in a dance at a makeshift hospital in Wuhan.