TIANSHANNET   ›   Travel   ›   Scenery Spots

Scenery of Mount Muztagata on Pamir Plateau, NW China's Xinjiang

Photo taken on June 19, 2020 shows the glacier on Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on June 19, 2020 shows the glacier on Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Aerial photo taken on June 19, 2020 shows the glacier on Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on June 19, 2020 shows the glacier on Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Aerial photo taken on June 19, 2020 shows a view of Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on June 19, 2020 shows the glacier on Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Aerial photo taken on June 19, 2020 shows a panoramic view of Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Aerial photo taken on June 19, 2020 shows the glacier on Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)

Photo taken on June 19, 2020 shows a sheepherder herding a flock of sheep at the foot of the Mount Muztagata on the Pamir Plateau, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Hu Huhu)