TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   Scenery

Scenery of Lianhuan Lake in Heilongjiang

Aerial photo taken on July 30, 2020 shows the Lianhuan Lake in Mongolian Autonomous County of Dorbod, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Zhang Tao/Xinhua)

Aerial photo taken on July 30, 2020 shows the Lianhuan Lake in Mongolian Autonomous County of Dorbod, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Zhang Tao/Xinhua)

Aerial photo taken on July 30, 2020 shows the Lianhuan Lake in Mongolian Autonomous County of Dorbod, northeast China's Heilongjiang Province. (Photo by Zhang Tao/Xinhua)