TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News   ›   Xinjiang Photos

First snow of this year falls upon Urumqi, NW China's Xinjiang

A staff member cleans snow at the Hongguangshan scenic spot in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 2, 2021. The first snow of this year fell upon Urumqi Saturday. (Xinhua/Hou Zhaokang)

Sanitation workers clean snow in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 2, 2021. The first snow of this year fell upon Urumqi Saturday. (Xinhua/Hou Zhaokang)

A sanitation worker cleans snow in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 2, 2021. The first snow of this year fell upon Urumqi Saturday. (Xinhua/Hou Zhaokang)

A child plays at the Hongguangshan scenic spot in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 2, 2021. The first snow of this year fell upon Urumqi Saturday. (Xinhua/Hou Zhaokang)