TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   News

Villagers harvest lotus seedpods in Cixian County, China's Hebei

CHINA-HEBEI-LOTUS-SEEDPOD (CN)

  A villager harvests lotus seedpods in Cixian County, north China's Hebei Province, Aug. 8, 2019. (Xinhua/Wang Xiao)

CHINA-HEBEI-LOTUS-SEEDPOD (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 8, 2019 shows villagers harvesting lotus seedpods in Cixian County, north China's Hebei Province. (Xinhua/Wang Xiao)

CHINA-HEBEI-LOTUS-SEEDPOD (CN)

  A villager presents harvested lotus seedpods in Cixian County, north China's Hebei Province, Aug. 8, 2019. (Xinhua/Wang Xiao)

CHINA-HEBEI-LOTUS-SEEDPOD (CN)

  A villager harvests lotus seedpods in Cixian County, north China's Hebei Province, Aug. 8, 2019. (Xinhua/Wang Xiao)

CHINA-HEBEI-LOTUS-SEEDPOD (CN)

  A villager harvests lotus seedpods in Cixian County, north China's Hebei Province, Aug. 8, 2019. (Xinhua/Wang Xiao)