TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   Scenery

In pics: blooming sunflowers in Baiyin, northwest China's Gansu

CHINA-GANSU-BAIYIN-SUNFLOWER (CN)

  Photo taken on Aug. 13, 2019 shows blooming sunflowers in Sitan Township of Jingtai County in Baiyin, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

CHINA-GANSU-BAIYIN-SUNFLOWER (CN)

  A drone flies over blooming sunflowers in Sitan Township of Jingtai County in Baiyin, northwest China's Gansu Province, Aug. 13, 2019. (Xinhua/Nie Jianjiang)

CHINA-GANSU-BAIYIN-SUNFLOWER (CN)

  Aerial photo taken on Aug. 13, 2019 shows blooming sunflowers in Sitan Township of Jingtai County in Baiyin, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

CHINA-GANSU-BAIYIN-SUNFLOWER (CN)

  Photo taken with a mobile phone on Aug. 13, 2019 shows blooming sunflowers in Sitan Township of Jingtai County in Baiyin, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Fan Peishen)

CHINA-GANSU-BAIYIN-SUNFLOWER (CN)

  Photo taken on Aug. 13, 2019 shows wind turbines amid blooming sunflowers in Sitan Township of Jingtai County in Baiyin, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Nie Jianjiang)