TIANSHANNET   ›   Travel   ›   Food

In pics: night fair in Kashgar, northwest China's Xinjiang

CHINA-XINJIANG-KASHGAR-NIGHT FAIR (CN)

  A girl dressed in ethnic costumes dances at a night fair in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2019. (Xinhua/Wang Fei)

CHINA-XINJIANG-KASHGAR-NIGHT FAIR (CN)

  A man barbecues at a night fair in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2019. (Xinhua/Wang Fei)

CHINA-XINJIANG-KASHGAR-NIGHT FAIR (CN)

  Figs are for sale at a night fair in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2019. (Xinhua/Wang Fei)

CHINA-XINJIANG-KASHGAR-NIGHT FAIR (CN)

  A child eats food at a night fair in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2019. (Xinhua/Wang Fei)

CHINA-XINJIANG-KASHGAR-NIGHT FAIR (CN)

  A cook makes noodles at a night fair in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 12, 2019. (Xinhua/Wang Fei)