TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   News

Sausage festival held in Harbin, NE China's Heilongjiang

CHINA-HEILONGJIANG-HARBIN-SAUSAGE (CN)

  A seller displays Harbin sausages during the sausage festival held in Nangang District of Harbin, capital of northeast China's Heilongjiang Province, Sept. 10, 2019. (Photo by Xie Jianfei/Xinhua)