TIANSHANNET   ›   Photo Gallery   ›   News

People enjoy night view of ancient river course on boat in China's Zhejiang

CHINA-ZHEJIANG-RIVER-NIGHT VIEW (CN)

  People enjoy the night view of an ancient river course in Nanxun Town of Huzhou City, east China's Zhejiang Province, Sept. 11, 2019. (Xinhua/Tan Jin)

CHINA-ZHEJIANG-RIVER-NIGHT VIEW (CN)

  People enjoy the night view of an ancient river course on boat in Nanxun Town of Huzhou City, east China's Zhejiang Province, Sept. 11, 2019. (Xinhua/Tan Jin)

CHINA-ZHEJIANG-RIVER-NIGHT VIEW (CN)

  People enjoy the night view of an ancient river course in Nanxun Town of Huzhou City, east China's Zhejiang Province, Sept. 11, 2019. (Xinhua/Tan Jin)

CHINA-ZHEJIANG-RIVER-NIGHT VIEW (CN)

  People enjoy the night view of an ancient river course in Nanxun Town of Huzhou City, east China's Zhejiang Province, Sept. 11, 2019. (Xinhua/Tan Jin)

CHINA-ZHEJIANG-RIVER-NIGHT VIEW (CN)

  People enjoy the night view of an ancient river course on a boat in Nanxun Town of Huzhou City, east China's Zhejiang Province, Sept. 11, 2019. (Xinhua/Tan Jin)