TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Peking Opera performed in Urumqi, northwest China's Xinjiang

  Artists perform Peking Opera at a theater in Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 6, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

  Artists perform Peking Opera at a theater in Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 6, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

  Artists perform Peking Opera at a theater in Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 6, 2019. (Xinhua/Ding Lei)

  Artists perform Peking Opera at a theater in Urumqi, capital of northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 6, 2019. (Xinhua/Ding Lei)