TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Zhou Zhiming : I believe the future of Xinjiang will be better