TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News   ›   Xinjiang Photos

Snow-covered Taklimakan Desert in Kashgar

Aerial photo taken on Dec. 27, 2020 shows the snow-covered Taklimakan Desert in Yopurga County in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Gao Han)

Aerial photo taken on Dec. 27, 2020 shows the snow-covered Taklimakan Desert in Yopurga County in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Gao Han)

Aerial photo taken on Dec. 27, 2020 shows animal footprints on the snow-covered Taklimakan Desert in Yopurga County in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Gao Han)

Aerial photo taken on Dec. 27, 2020 shows the snow-covered Taklimakan Desert in Yopurga County in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Gao Han)

Aerial photo taken on Dec. 27, 2020 shows the snow-covered Taklimakan Desert in Yopurga County in Kashgar, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Gao Han)