TIANSHANNET   ›   News   ›   Xinjiang News

Scenery of Lujiaowan scenic area in Xinjiang

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows people visiting Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

Visitors pose for photos in Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on June 5, 2024. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

A visitor poses for photos in Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on June 5, 2024. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

A visitor enjoys horse riding in Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on June 5, 2024. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

An aerial drone photo taken on June 5, 2024 shows the scenery of Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Ding Lei)

A visitor poses for photos in Lujiaowan scenic area in Shawan City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region on June 5, 2024. (Xinhua/Ding Lei)